Udruga za razvoj, okoliš i kulturu EKO ZH, osnovana je 2017. godine, od strane mladih stručnjaka iz različitih polja djelovanja, ujedno i članova bivšeg Društva za zaštitu okoliša i kulturno povijesnog nasljeđa zapadna Hercegovina EKO ZH, te je postala nasljednik rada Društva EKO ZH koje je djelovalo na području Županije Zapadnohercegovačke od 2006. do 2017. godine.

Osnovni cilj EKO ZH je pri samom osnutnku bio upravo doprinos razvoju kvalitete života u Županiji Zapadnohercegovačkoj, a s naglaskom na Široki Brijeg u kojemu je i samo sjedište organizacije.

EKO ZH se od samog osnutka oslanja na svoje članove i volontere, dok posebno bitnim smatra upravo širok spektar mladih stručnjaka u svojim redovima, a koji su od samih početaka bili nositelji organizacijskog razvoja EKO ZH.

S obzirom na činjenicu da većinu članstva udruge čine mladi, EKO ZH se, kao i Društvo EKO ZH, upisala u Registar udruga mladih u Širokom Brijegu te je od svojega osnutka članica Vijeća mladih grada Širokog Brijega, kao i viših struktura vijeća mladih.

Danas, EKO ZH ima preko trideset volonterskih članova kao i troje zaposlenih te polagano, ali sigurno postaje profesionalizirana udruga s dugoročnim programskim sadržajima.

Programski, Društvo EKO ZH se prvenstveno bavilo kulturnim djelovanjem. Restauriralo je stare građevine na području Širokog Brijega, organiziralo likovne kolonije, te uredilo i u konačnici izgradilo Dogana kulturni centar. Također, kroz godine rada, Društvo EKO ZH je radilo i niz kampanja i projekata iz polja očuvanja okoliša i životne sredne.

Danas EKO ZH nastavlja rad u polju kulture i očuvanja okoliša, ali stavlja fokus i na održivi razvoj zajednice te u isti ulaže značajne napore. Orijentacija k programima podrške mladima pri pokretanju vlastitih biznisa, samozapošljavanju i zapošljavanju je postala vrlo bitna u radu EKO ZH, a informiranje i obrazovanje mladih i zajednice postali su najjači alati u ostvarivanju misije EKO ZH.

Gradeći i jačajući ljudske kapacitete u zajednicama u kojima djelujemo, EKO ZH je, također, jačalo i gradilo vlastite kapacitete kako bi zaista moglo odgovoriti potrebama svojih korisnika. Prolazili smo obuke za stručne suradnike u radu s mladima, učili kako zagovarati, kako pisati projekte, upravljati organizacijom i voditi sve organizacijske procese u skladu sa zakonima, te kako kreirati funkcionalna radna tijela. U isto vrijeme smo jačali Projektni tim te tako stvorili osnovu za djelovanje u svim sferama života Županije Zapadnohercegovačke.

Ne zaustavljajući se s radom samo na razini Županije Zapadnohercegovačke, često sudjelujemo na raznim aktivnostima diljem BiH, kao i na međunarodnim događajim na kojima predstavljamo naš rad, ali i zajednice u kojima djelujemo, te na tragu istoga i sami kreiramo slične događaje.

Rad EKO ZH je usmjeren k izgradnji kapaciteta organizacije koja će u narednom razdoblju postati organizacija za pitanja održivog razvoja zajednice u ŽZH.