Nakon provedenog zakonskog postupka Službe za inspekcijske poslove – Inspektorat Grada Ljubuškog, poduzeće “ALBA BH” d.o.o. Mostar odradilo je sanaciju divlje deponije uz magistralnu cestu M6, u pojasu groblja, u naseljenom mjestu Vitina.

Divlje deponije na javnim površinama i u prirodi česta su pojava u ŽZH unatoč sve dostupnijim i obično besplatnim načinima legalnog zbrinjavanja krupnog i građevnog otpada. To predstavlja veliki problem, zato su ove akcije od velikog značenja za našu zajednicu.

Na područjima na kojima se nekontrolirano odlaže otpad, posebno ako se dulje zadržava, može doći do onečišćenja tla te podzemnih i površinskih voda.

Najčešće se cijelim područjem šire neugodni mirisi, a laki otpad raznosi vjetar. Nesavjesni građani, koji bacaju otpad na prostorima koji nisu predviđeni za odlaganje otpada, ne samo da zagađuju okoliš nego nerijetko ugrožavaju sigurnost prometa, kao i zdravlje stanovnika.

Glavni uzroci zagađivanja okoliša su nedovoljna svijest stanovnika koji odlažu otpad na neprimjeren način. Zato budimo odgovorni!

Akcija je organizirana u suradnji s EKO HUB-om Široki Brijeg koji je osnovan u okviru projekta “Misli o prirodi!” koji provodi CPCD, a financira Švedska.