U dječijem vrtiću Osmjeh u srijedu 19.svibnja 2021. godine marljiva djecčica, zajedno su sa svojim tetama marljivo sadila raznocrsno šareno cvijeće.

Cilj ove incijative bio je djecu naučiti važnosti brige o okolišu kako bi ih se od najranije dobi poticalo da budu ekološki osviješteni.

Incijativa  je podržana u okviru projekta “Misli o prirodi!” koji finacira Švedska a provodi CPCD  u okviru kojeg je formiran i EKO HUB Široki Brijeg.