Uz potporu projekta „Misli o prirodi“ osnovnoj školi Humac donirane kante za otpad

U proteklih nekoliko dana u okviru projekta „Misli o prirodi!“ koji financira Švedska, a provodi Centar za promociju civilnog društva, osnovna škola Humac je dobila donaciju kanti za otpad od strane EKO HUB-a Široki Brijeg kojim koordinira Udruga za razvoj okoliš i kulturu EKO ZH.

Kante su postavljene  na lokacije u školi koje su dostupne svim učenicima da bi svakodnevno stjecali navike o odlaganju otpada na za to predviđena mjesta, te da bi se što više utjecalo na smanjenje nepravilnog odlaganja otpada u prostoru školskog dvorišta.

Nadamo se da ćemo ovim primjerom potaknuti naše školarce da budu što više eko friendly, te da će već u najranijoj dobi razvijati svijest o štetnosti zagađenja okoliša, kao i o načinima i primjerima dugoročne zaštite i očuvanja naših zelenih površina.

Pozivamo sve građane, da ukoliko imaju prijedlog neke Inicijative u njihovoj zajednici, a potrebna im je potpora, se obrate na mail Udruge EKO ZH info@ekozh.org.