“Podizanje svijesti o pravilnom odlaganju otpada kod mladih” projekt financiran od strane Fonda za zaštitu okoliša FBiH, gdje smo u školama održali predavanja na temu podizanja svjesti mladih po pitanju divljih deponija u ŽZH.