Ako ste iscrpili sve ideje i ne znate gdje biste sa svojom  odjećom koju više ne želite nositi  ili ne možete više nositi i ostali kućni tekstil kao plahte, ručnici,krpe,posteljina imamo rješenje za vas. EKO HUB Široki Brijeg, kojim kordinira Udruga EKO ZH, i tvrtka VUPROM d. o. o., koja se bavi reciklažom tekstila, pokrenuli su incijativu postavljanja reciklažnih kontejnera za tekstil u Širokom Brijegu. Podršku su im pružili i Gradska uprava Širokog Brijega, kao i Javno komunalo poduzeće (JKP) Čistoća Široki Brijeg. Upravo zato u naselju Zorićevina u Ulici bana Jelačića postavljena dva namjenska kontenjera za tekstil. Jedan se nalazi preko puta  Dječjeg vrtića Trnoružica a drugi preko puta stabenih zgrada na Zorićeveni.

Naime, u komunalnom okolišu i gospodarstvu svake godine nastaje velika količina tekstilnog otpada. Procjenjuje se da se godišnje diljem svijeta proizvede 100 milijardi odjevnih predmeta. Iako se takav otpad klasificira kao biorazgradiv, takva klasifikacija nije odgovarajuća. Velik dio tekstilnog otpada, kao što su sintetička vlakna, vuna, površinski obrađeni tekstilni materijali, kompoziti ojačani vlaknima i sl., biološki je slabo razgradiv. Prirodnim vlaknima treba nekoliko tjedana do nekoliko godina za razgradnju, a u atmosferu mogu ispuštati plinove kao što su metan i ugljikov dioksid. Uz sintetički tekstil dizajniran je da se raspadne. Na odlagalištima otpada mogu otpustiti otrovne tvari u podzemne vode i tlo.

Incijativa je podržana u okviru projekta “Misli o prirodi!” koji provodi Centar za promociju civilnog društva (CPCD) u okviru kojeg je osnovan i EKO HUB Široki, a financira Švedska. Stoga, zajedničkim snagama doprinesimo očuvanju okoliša i smanjenju otpada u našoj okolini!