Projekt ’’Potpora izradi strategije za mlade Županije Zapadnohercegovačke’’ provodi se ispred Udruge EKO ZH kao nositelja projekta. Projekt se provodi u okviru šireg projekta Podrška projektima organizacija civilnog društva na nivou Bosne i Hercegovine ’’Program zadržavanja mladih u Bosni i Hercegovini –    Opšta Mobilizacija’’, a koji projekt je raspisan ispred Udruženje građana Nešto Više Bosna i Hercegovina.

Kako imamo sve veći problem odlaska mladih iz zemlje i njihovog integriranja u sustav,  kroz ovaj projekt će se raditi na jačanju kapaciteta mladih, kako bi mladi mogli uzeti učešće u reformi obrazovanja, zapošljavanja, kulture, kao i svakog drugog mogućeg  oblika Društvenog života kroz utjecaj mladih u cilju njihovog zadržavanja u Bosni i Hercegovini. Cilj projekta je zakonodavcima dostaviti idejni dokument koji bi se koristio za izradu dokumenta Strategija prema mladima za Županiju Zapadnohercegovačku. Projekt se provodi ispred Udruge EKO ZH u Županiji Zapadnohercegovačkoj u suradnji sa relevantim donosiocima odluka Ministarstvom obrazovanja, znanosti kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke.  Predviđeno trajanje projekta je šest mjeseci.