Prikanci

Prikanci

[envira-gallery id='718'] Prikanac Prikanac je iznimno važno kulturološko i prirodno blago Mostarskog blata. Kao što je važan za identitet ljudi Mostarskog blata tako je i važan  i za očuvanje bioraznolikosti.…

Read More