Međunarodna eko kolonija okuplja studente sa šest obrazovnih umjetničkih institucija; Akademije likovnih umjetnosti Široki Brijeg, Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo, Akademije likovnih umjetnosti Banja Luka, Akademije primjenjenih umjetnosti Rijeka, Akademije likovnih umjetnosti Trebinje i Fakultet umjetnosti Niš. Izloženo je 18 slika s motivima Blidinjskog krajolika.

GALERIJA