Inicijativa podjele cekera građanima od  100% razgradivog materijala u cilju smanjenja plastičnih vrećica. Inicijativa je organizirana u suradnji s lokalnim trgovinama. Samo 1% vre-ćica se reciklira od 500 milijardi koliko se godišnje proizvede u svijetu. Odbačene plastične vrećice zagađuju more, planine, oceane, šume, polja.. Više od milijun i 100 000 morskih sisa-vaca ugine svake godine nakon što pojede ili se zaglave u plastične vrećice. Odbačene plas-tične vrećice na svjetlosti se razgrađuju u otrovne petropolimere koji zagađuju tlo i vodu 500 godina je potrebno da se plastika razgradi u okolišu. Jedna EKO vrećica može zamijenit 1000 plastičnih vrećica. Ukupno je podijeljeno 130 cekera što je smanjilo u okolišu otpad od 130 000 vrećica.