Udruga EKO ZH je zajedno s Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoli-ša i s JKP Čištoća d.o.o Široki Brijeg uključila se u građanima koju je prethodno zagovarala, a sve u dugoročnom cilju unapređenja organiziranog incijativu podjele kompostera prikup-ljanja, zbrinjavanja i smanjenjenja količine komunalnog otpada. Komposteri su proizvedeni od polietilena, a pogodni su za kompostiranje organskog otpada iz kućanstva i vrta. Kroz EKO HUB Široki Brijeg su donirane 4 komootera, a od strane Ministarstva ih je samo u Širo-kom Brijegu podjeljeno 300, što će npr., po našim procjenma implicirati za 304 subjekta u Širokom Brijegu smanjenje komunalnog otpada za otpada za od 20-30% po subjektu kojem je dodijeljen komposter.