Podjela kompostera

Podjela kompostera

Udruga EKO ZH je zajedno s Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoli-ša i s JKP Čištoća d.o.o Široki Brijeg uključila se u građanima koju je prethodno zagovarala, a sve…

Read More

Podjela cekera građanima

Podjela cekera građanima

Inicijativa podjele cekera građanima od  100% razgradivog materijala u cilju smanjenja plastičnih vrećica. Inicijativa je organizirana u suradnji s lokalnim trgovinama. Samo 1% vre-ćica se reciklira od 500 milijardi koliko…

Read More

Akademija održivosti

Akademija održivosti

„Akademija održivosti“ je projekt financiran od strane Fondacije MOZAIK iz Sarajeva gdje smo dobili grant u iznosu novca koji smo sami prikupili (vlastite donacije, donacije gospodarstvenika, donacije građana i sl.)…

Read More

Radionica Misli o prirodi

U četvrtak 14. listopada 2021. godine u vrtiću Trnoružica, u okviru projekta Misli o prirodi koji financira Švedska, održana je kreativna radionica za djecu predškolskog uzrasta. Voditeljica radionice Mr. Ars…

Read More